Kapłani

Księża aktualnie pracujący w parafii 

Proboszcz: ks. mgr Eugeniusz Habura

Ks. Eugeniusz Habura (*09.11.1951 r.), pochodzący z Rylowej (parafia Szczurowa), proboszcz od 1990 r. Pracował w Chełmie, Gumniskach, Mościcach i Bochni. Przeprowadził gruntowny remont kościoła w Zdziarcu, oraz odnowinie wnętrza kaplicy w Żarówce. Wyremontował kaplicę cmentarną i ogrodzenie na cmentarzu parafialnym w Zdziarcu. Organizator życia społecznego (Caritas) i religijnego (duchowa adopcja) w parafii. W grudniu 2013 roku został Honorowym Wyróżniony „Za zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki” za „Ks. Habura to duszpasterz, który nikomu nie odmawia pomocy nie tylko duchowej, ale i finansowej. Jako pierwszy w gminie rozpoczął organizowanie spotkań opłatkowych dla osób starszych. Zawsze bardzo angażuje się w organizację różnego rodzaju wydarzeń patriotycznych, a jako gospodarz parafii zasłużył się wieloma ważnymi inwestycjami przy kościele i na cmentarzu co bardzo podniosło walory estetyczne miejscowości.”.

Wikariusz: ks. mgr Jakub Kulpa

Kapłani, którzy pracowali w parafii 

Poprzedni Księża Proboszczowie:

Ks. Tomasz Turz (*1818 r., +1903 r.)
Ks. Eugeniusz Wolski (*28.01.1848 r., +19.10.1924 r.),
Ks. kanonik Jakub Krogulski (*1853 r. , +1927 r.)
Ks. Antoni Gliński do 1945 r.
Ks. kan. Zygmunt Zając (*18.01.1914 r., +24.11.1989 r.)
Ks. Andrzej Knapik, proboszcz w latach od 1989 r. do 1990 r.

Byli Księża Wikariusze:

Ks. Józef Solak
Ks. Roman Ulatowski
Ks. Mieczysław Ryba
Ks. Władysław Tarasek
Ks. Stefan Tabor
Ks. Zbigniew Wolak
Ks. Zbigniew Dudek
Ks. Andrzej Koroński
Ks. Paweł Żurowski
Ks. Piotr Gwiżdż
Ks. Ryszard Serafin
Ks. Damian Warzecha

(źródło: zarowianie.org.pl)

Kapłani pochodzący z parafii 

Księża Rodacy:

Ks. Bronisław Marczyk wyświęcony w 1958 r.
Ks. Dariusz Król wyświęcony w 2007 r.
Ks. Krzysztof Kiszka wyświęcony w 2014 r.
Ks. Wojciech Mróz wyświęcony w 2019 r.

Alumn:

Jan Czapiga (II rok, WSD Tarnów)

Dodaj komentarz