Historia

Jak się zaczęło?

Parafia Zdziarzec ma bogatą historię. Jej powstanie datuje się na I połowę XIV wieku. W archiwum diecezjalnym w Tarnowie znajduje się dokument elekcyjny tej parafii z 1320 roku. Jednak został on uznany za falsyfikat. Od 1325 roku Zdziarzec należał do rektoratu parafii Książnice. Nieznany z nazwiska rycerz maltański maił wybudować w wiosce drewniany kościół pod wezwaniem św. Marcina i hojnie go wyposażyć. Źródła kościelne podają, że samoistna parafia powstała w 1350 roku. Kilkakrotnie została ona przyłączana jako kościół filialny do parafii w Rzochowie i Zasowie. W 1776 roku do parafii w Zdziarcu należały wioski: Dulcza Wielka, Żarówka oraz Janowiec – liczyła wtedy 1609 wiernych. W 1872 roku za probostwa ks. Tomasza Turza rozpoczęto budowę nowej świątyni, którą w 1886 roku konsekrował ks. Bp Ignacy Łobos. Nowy kościół poświęcono pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W 1938 roku od parafii odłączyła się Dulcza Wielka, pozostawiając tylko kilka domów przysiółka Świerże.

Okres II wojny światowej 

W czasie II wojny światowej przez teren parafii przebiegał front, co spowodowało wysiedlenie ludności i wielkie straty materialne: spalone domy, zniszczony dobytek. W 1944 roku w wyniku działań wojennych kościół zostaje zrujnowany: wysadzono wieżę, wnętrze spalono, resztę zrabowano, łącznie ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej, który później w częściach odzyskano od żołnierzy radzieckich. Jego rekonstrukcji w 1951 roku dokonał ks. Adam Stachoń.

4 kwietnia 1945 roku w najtrudniejszym dla kościoła i parafii okresie probostwo obejmuje ks. Kanonik Zygmunt Zając, który sprawuje tę funkcję do 1988 roku, a umiera w 1989 roku i spoczywa w kaplicy cmentarnej. Za jego pobytu odnowiono zniszczony kościół, który uroczyście poświęcił 9 lipca 1951 roku ks. Bp dr Jan Stepa. 

Wiek XX i XXI

W latach 1970-1985 zbudowano nową plebanię i odbudowano wieżę kościoła. W ciągu lat 1983-1988 zbudowano i konsekrowano kościół w Janowcu oraz kaplicę w Żarówce, która jest kościołem filialnym z pełną opieką duszpasterską tutejszej wspólnoty. W 1991 roku zbudowano kaplicę cmentarną, a w latach 1992-1994 zmieniono pokrycie dachowe kościoła, odnowiono elewację i rozpoczęto budowę nowego ogrodzenia. W latach 2000-2007 odnowiono gruntownie wnętrze kościoła. Wymieniono instalacje elektryczne i nagłośnieniowe oraz założono nowe, gazowe ogrzewanie. Odnowiono ołtarze i polichromię. W tym samym okresie dokonano też odnowy zewnętrznej i wewnętrznej plebanii. Wykonano odwodnienie i odnowę elewacji zewnętrznej. Wymieniono wszystkie instalacje oraz zmodernizowano wnętrze całego budynku. 

Kościół parafialny w Zdziarcu  

Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Zdziarcu jest kościołem bez wyraźnych cech stylowych: jednonawowy, z wydłużonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przebudowanym w 1925 roku, do którego dobudowano zakrystię. Wnętrze zostało nakryte stropem płaskim. Polichromia wnętrza ornamentalna i figuralna w tradycji secesyjnej. Namalowana ona została w 1950 roku. Wyposażenie wnętrza stanowią 4 ołtarze tradycyjne i jeden soborowy oraz chrzcielnica z końca XIX wieku. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem oparty o niderlandzki pierwowzór z XV/XVI wieku przypisywany Adrianowi Ysendrandtowi. Obraz ten, zwany obrazem Matki Bożej Zdziarzeckiej, ma do dziś ogromny kult i wielu uważa go za łaskami słynący. 

Kościół filialny pw. Matki Bożej Królowej Polski w Żarówce

Budowę kościoła filialnego w Żarówce wraz z punktem katechetycznym ukończono w roku 1984. Został on poświęcony 7 maja 1989 roku przez ks. Bpa Piotra Bednarczyka. W dwa lata później mieszkańcy wybudowali dzwonnicę, którą poświęcił ks. Bp Józef Życiński. W roku 1994 powstał miejscowy cmentarz.